PRIVACY BELEID

 

In overeenstemming met de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen en digitale rechten (LOPD-GDD), informeert ECO SOLAR TECHNICS u over zijn privacy beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens en garandeert de naleving van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

GEGEVENSBEHEERDER

Gegevensbeheerder SMART ENERGIE TECHNICS, S.L. (verder genoemd ECO SOLAR TECHNICS)

CIF: B42649897

Maatschappelijke zetel: Polígono Industrial las Maromas - Calle Irlanda, 4 (03160) Almoradí (Alicante)

E-mail adres: admin@ecosolartechnics.com

Website: www.ecosolartechnics.com

 

DOEL EN LEGITIMATIE

Om te surfen op www.ecosolartechnics.com is het niet nodig om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. ECO SOLAR TECHNICS kan in de volgende gevallen persoonlijke gegevens verzamelen:

 

DOEL

LEGITIMATIE (art. 6 GDPR)

Uw gegevens verstrekken via de gebruikelijke communicatiekanalen om u informatie te geven of een vraag op te lossen.

Toestemming van de betrokkene.

Informatie ontvangen over onze producten en service.

CV's van kandidaten i.f.v. het invullen van  vacatures beheren

De uitvoering van een overeenkomst voor de levering van diensten, inclusief de online shoppingdiensten.

Uitvoering van een contract of goedkeuring van voorlopige contractuele maatregelen

Intern bedrijfsbeheer

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Ten allen tijde worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld volgens de principes van de GDPR.

CATEGORIEËN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De verzamelde gegevens zijn van identificerende aard, zoals naam en voornaam, telefoonnummer, postadres en e-mail.  Wanneer een contract met ons wordt uitgevoerd, kunnen andere, meer specifieke gegevens worden verzameld om de overeengekomen commerciële transactie uit te voeren.
BEWARING VAN GEGEVENS

De verstrekte persoonlijke gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.  Niettemin worden de gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die voortvloeien uit het doel, of wanneer er een wettelijke verplichting bestaat.

Wanneer de rechtmatigheid van de behandeling is gebaseerd op toestemming, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar de gegevensbeheerder.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

COMMUNICATIE VAN GEGEVENS

ECO SOLAR TECHNICS kan uw gegevens meedelen aan banken voor de uitgifte van kwitanties, aan installateurs van zonnepanelen, aan herbruikbare energieleveranciers, indien van toepassing, en aan derde leveranciers met wie een gegevensverwerkerscontract is ondertekend, en wanneer er een wettelijke of gerechtelijke verplichting bestaat om dit te doen.

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De betrokkene kan gebruik maken van zijn recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van zijn gegevens, van beperking en verzet tegen de verwerking, net als het niet deelnemen aan beslissingen die alleen gebaseerd zijn op de automatische verwerking van zijn gegevens, door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (www.aepd.es) als u van mening bent, dat er een overtreding van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming heeft plaatsgevonden met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zolang de legitimatie van het gegevensbeheer daarop is gebaseerd.

 

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de juridische relatie met u uit te voeren. Als u weigert ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen wij u niet te woord staan.

 

Er worden geen automatische beslissingen met rechtsgevolgen genomen door computerprocessen zonder menselijke tussenkomst, inclusief het maken van profielen.

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

ECO SOLAR TECHNICS past de door de GDPR vereiste beveiligingsniveaus toe in overeenstemming met het soort gegevens dat wordt verwerkt.  Aangezien de beveiligingsmaatregelen van de computersystemen echter niet onneembaar zijn, kunnen er frauduleuze interventies door derden plaatsvinden, maar ECO SOLAR TECHNICS stelt u alle middelen ter beschikking om dergelijke interventies te vermijden.

 

COOKIES EN IP ADRESSEN

Cookies zijn bestanden die via een webserver naar een browser worden verzonden met als doel de navigatie van de gebruiker op de website te registreren wanneer deze de ontvangst ervan toestaat.

Deze website kan eigen cookies of cookies van derden gebruiken om de sessie van een gebruiker (sessiecookies) en/of een apparaat (permanente cookies) te identificeren. Deze cookies worden alleen geassocieerd met een gebruiker en zijn apparaat en geven op zichzelf niet de naam van de gebruiker of enige persoonlijke gegevens. Ze kunnen ook geen gegevens van uw harde schijf lezen of cookiebestanden die door andere dealers zijn aangemaakt.

Voor verdere informatie, lees ons  Cookie Beleid

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY BELEID

ECO SOLAR TECHNICS behoudt zich het recht het privacy beleid aan te passen aan de huidige regelgeving of volgens de criteria van het bedrijf.  Elke wijziging wordt op deze website gepubliceerd.