Privacybeleid

Laatst geüpdatet op 21-mrt-2023

Ingangsdatum 21 maart 2023

 

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Smart Energie Technics SL, Calle Irlanda 4, Alicante 03160, Spanje, e-mail: hans@ecosolartechnics.com, telefoon: 865 757 361 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://ecosolartechnics.com). (de "Dienst"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, dient u de Service niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene Beleid is van kracht 180 dagen vanaf het moment dat het herziene Beleid in de Service is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd vormt uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

 

Informatie die we verzamelen:

We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over u:

 

 •  Naam
 •  E-mail
 •  Mobiel
 •  Adres
 •  Installatieadres

 

 Hoe we uw informatie gebruiken:

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

 •  Marketing/ Promotie
 •  Getuigenissen
 •  Feedback van klanten verzamelen
 •  Steunen
 •  Administratie info
 •  Gerichte reclame
 •  Klantorder beheren
 •  Bescherming van de site
 •  Gebruikersaccount beheren

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na het ontvangen van uw toestemming en vervolgens alleen voor het doel of de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

 

 Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 

 •  Advertentieservice
 •  Marketingbureaus
 •  Analytics

 Gegevensverzameling & proces

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, is uw informatie een van de activa die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 

 Bewaring van uw gegevens:

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang we deze nodig hebben om te voldoen aan de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Mogelijk moeten we bepaalde informatie langer bewaren, zoals het bijhouden/ rapporteren van gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide (direct of indirect) identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 

 Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (overdragen) naar een andere entiteit, elke toestemming in te trekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken,  een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@ecosolartechnics.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@ecosolartechnics.com.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of geen gebruik kunt maken van de services waarvoor uw informatie is gevraagd.

 

Cookies enz.

Voor meer informatie over hoe we deze en uw keuzes gebruiken met betrekking tot deze trackingtechnologieën, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

 

 Veiligheid:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en u doet dit op eigen risico.

 

 Links van derden &gebruik van uw informatie:

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid gaat niet in op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst exploiteren die toegankelijk kan zijn via een link op de Dienst. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 

 Klachten- / functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Smart Energie Technics SL, Calle Irlanda 4, 03160 Almoradi, Alicante, e-mail: info@ecosolartechnics.com. We zullen uw zorgen aanpakken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Cookiebeleid

Ingangsdatum: 21-maa-2023
Laatst bijgewerkt: 21-maa-2023

Wat zijn cookies?
Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, welke soorten cookies we gebruiken, welke informatie we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe u de cookie-instellingen beheert.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Hoe gebruiken wij cookies?
Zoals de meeste online diensten gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

De third-party cookies die op onze website worden gebruikt, zijn vooral bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Soorten cookies die wij gebruiken

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Hieronder vindt u de links naar de ondersteunende documenten over het beheren en verwijderen van cookies van de belangrijkste webbrowsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Als u een andere webbrowser gebruikt, ga dan naar de officiële ondersteuningsdocumenten van uw browser.